#TMGD Portalı

ADR

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de yapılmış; 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşma 21 Ağustos 1975 tarihinde New York’ta imzalanan ve Anlaşma’nın 14 (3). maddesini değiştirerek 19 Nisan 1985 tarihinde yürürlüğe giren protokol ile değiştirilmiştir.

Anlaşmanın madde 2’sine göre, Ek A ile taşımacılığı yasaklanan tehlikeli mallar, uluslararası taşıma için uygun olmamakla birlikte diğer tehlikeli malların taşınmasına aşağıdaki şartlara uygun olarak yetkilendirilir:

– Özellikle ambalajlanması ve etiketlenmesi hususunda şartları Ek A’da tayin edilen söz konusu mallar; ve

– Özellikle taşımacılık araçlarının üretimi, donanımı ve faaliyeti hususunda şartları Ek B’de tayin edilen söz konusu mallar

Bununla birlikte, 4. maddeye göre, Anlaşmaya Taraf Ülke olan her ülke taşımacılık sırasında güvenlik dışında diğer nedenlerden dolayı tehlikeli malların ülkesine girişini düzenleme veya yasaklama hakkını saklı tutar. Anlaşmaya Taraf Ülkeler ayrıca ikili veya çok taraflı anlaşmalar vasıtasıyla Ek A ile taşımacılığı yasaklanan tehlikeli malların belli şartlara tabi olarak ülkelerinde uluslararası taşımacılığının düzenlenmesiyle ilgili veya ülkelerinde tehlikeli malların A ve B Eklerinde belirtilenden daha az sıkı koşullar altında Ek A’ya göre uluslararası taşımacılığının yetkilendirilmesi haklarını saklı tutarlar.

A ve B Ekleri, ADR yürürlüğe girdiğinden itibaren düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmektedir.

Copyright © 2016 TMGD Dünyası - Proje ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.