#TMGD Portalı

Mevzuat

Uluslararası ve Ulusal Mevzuatlar

Uluslararası Anlaşma

ADR 2017 Türkçe

ADR 2017 İngilizce – European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ADR 2015 CİLT I – Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

ADR 2015 CİLT II – Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

RID 2017 – Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler

RID 2015 – Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler

Kanun

Karayolu Taşıma Kanunu

Yönetmelikler

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Yönergeler

(TMFB) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

(TMFB-DMR) Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi

Genelgeler

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin Genelgesi

Tebliğler

(TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

Copyright © 2016 TMGD Dünyası - Proje ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.